ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme; Hanlıköy mah. Eskişehir Cad. No:78 Arifiye/SAKARYA adresinde mukim SANDIKÇI OTO SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (LETSTR) ile www.letstr.com internet sitesi (SİTE) üzerinden üye olan kullanıcı (ÜYE) arasında yapılmıştır.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

LETSTR’nin internet üzerinden üyelere online olarak www.letstr.com adresinde üyelik sistemi üzerinden elektronik ortamda kiralama yapılması için verdiği hizmet kapsamında üyelik şartlarını düzenlemektedir.

3. ÜYELİK SİSTEMİ

3.1. Şifre: Şifrenin değiştirilmesi ve korunması ÜYEnin sorumluluğunda olup LETSTR şifre kullanımından doğabilecek problemlerden kesinlikle sorumlu olmayacaktır.

3.2. Kullanım: ÜYEnin üyelik gerektiren servislere bağlanabilmesi/üye olarak işlem yapabilmesi için kullanıcı adı ve şifresini girmesi gerekmektedir. ÜYE, sitede kendi kullanıcı adı ve şifresi ile yapılacak tüm işlemlerden bizzat kendisinin kayıtsız ve şartsız sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

3.3. LETSTR tamamen kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda herhangi bir ÜYEye süreli olarak veya süresiz olarak bu hizmeti vermekten sakınabilir. Bundan dolayı üyelerinin veya üçüncü kişilerin uğrayacağı zarardan LETSTR hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.  

4. SORUMLULUKLAR

4.1. LETSTR, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. Ancak bu değişiklikler düzenli olarak sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

4.2. LETSTR, SİTE üzerinden kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler kullanıcılara ve üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında şirketin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, kullanıcıların ve ÜYElerin kendi sorumluluğundadır. LETSTR bu tür link verilen web sitelerine erişimi kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi LETSTRnin uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

4.3. ÜYE, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

4.4. ÜYE, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Site’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

4.5. Sitenin üyelerinin birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.

ÜYE, diğer kullanıcıları rahatsız ve tehdit etmemeyi, genel ahlaka aykırı, kanun dışı, kişi veya kurumların ismini lekeleyici materyal ve bilgiler ile başkalarına ait bilgileri kayıt etmemeyi, yayımlamamayı, dağıtmamayı, LETSTRnin izni olmadan bu servislerde, reklam yapmamayı, herhangi bir mal veya hizmet satmamayı, bu amaca yönelik tekliflerde bulunmamayı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Uluslar arası anlaşmalar ve kanunlara göre suç teşkil edecek mesaj ve dosyalar göndermeyeceğini,

4.6. ÜYE, tarafınca doldurulacak kayıt formu ve her türlü bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak her türlü zarar ve ziyandan dolayı sorumlu olacağını kabul ve taahhüt eder.

4.7. Bu sözleşme ve bu sözleşmeye ek sözleşmeler ile belirlenen kredi kartı, kullanımı ile ilgili LETSTR tek taraflı olarak, her hangi bir kredi kartı kullanımını iptal etme hakkına sahiptir.

4.8. LETSTR, gerekli görmesi halinde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler haline dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline dönüştürme hakkında sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir.

4.9. LETSTR, güvenlik nedeniyle ÜYEnin site üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilecek, kayda alabilecek ve gerekli gördüğünde, siteden uzaklaştırma, üyelik dondurma, üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilecektir.

4.10. Sistemden kaynaklanan aksaklıklardan/zararlardan LETSTR sorumlu değildir.

ÜYE, sitede yer alan bilgi ve belgelerin iletişim sorunları, teknik problemler, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve/veya sayılanlarla sınırlı olmaksızın başkaca problemler olabileceğini kabul etmekte olup bu tür problemler/arızalar oluşması durumunda LETSTR ÜYEye herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin site faaliyetlerini durdurmaya veya sona erdirmeye veya iptal etmeye yetkilidir. ÜYE bu nedenlerle LETSTRden hiçbir ad altında hak ve ödeme talep edemez.

LETSTR, hizmetin hatasız olacağını veya sürekli sağlanacağını veya hizmetin virüs ve diğer zararlı unsurlardan arınmış olduğunu garanti etmemektedir. Bu nedenle LETSTR, ÜYEnin herhangi bir ürün ya da hizmeti kullanmasından kaynaklanacak doğrudan ve/veya dolaylı hasarlardan sorumlu tutulamaz. ÜYE, hizmeti ya da siteyi kullanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve zarardan bizzat kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

5. HİZMETİN KAPSAMI

LETSTRnin, site üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Türk Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir.

6.  FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu Sitede yer alan Unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya (LETSTR) veya belirtilen ilgilisine ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Sitenin ziyaret edilmesi veya bu Sitedeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez. Sitede yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONLANMASI

7.1. İşbu sözleşme, süresiz olarak akdedilmiştir.

7.2. Taraflar dilediği zaman işbu sözleşmeyi tazminatsız/cezai şartsız sonlandırma hakkına haizdir.

8. GİZLİLİK POLİTİKASI VE KVKK

8.1. LETSTR, kullanıcılara ilişkin bilgileri Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir.

8.2. ÜYEnin siteye aktardığı bilgi ve veriler gizli bilgi şeklinde yorumlanmayacaktır.

8.3. ÜYE, site kapsamında yer alan sözleşmeleri, politikaları, Kişisel Verileri Koruma Kanunu Kapsamında mevcut düzenlemeleri inceleme ve kendi iradesine göre gerekli gördüğü hususlarda muvafakat verme yükümlülüğündedir. İşbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte gerekli incelemeleri yaptığını kabul ve taahhüt eder.

9. BİLDİRİMLER

Bize, hizmete ilişkin müşteri destek veya "yardım" alanında belirtilen şekilde bildirim yapabilirsiniz.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

10.1. İşbu Sözleşmenin ve verilen hizmet kapsamında imzalanan, duyurulan tüm evrakın uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır.

10.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Sakarya Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.3. ÜYE, işbu sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda LETSTR defter kayıtları ile mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK anlamında muteber, bağlayıcı kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirtilen kayıtlara her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

11. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL

"İşbu "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ", site içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Kullanıcılar ve üyeler, işbu sözleşme hükümlerini siteyi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.